Estudis

Graus

Dobles titulacions de grau

Vols fer un Màster?

Consulta la oferta de màster de la Universitat.

*Pathway in English

Vols estudiar en anglès? Aquesta es la teva opció. Atesa la creixent internacionalització econòmica i empresarial, i la importància absoluta que té l’Anglès en aquest procés, la Facultat d’Economia i Empresa de la UIB, amb la voluntat ferma d’impulsar la internacionalització dels seus estudis, ofereix als seus alumnes el recorregut curricular en anglès dins el grau d’Economia (GECO) i el grau d’Administració d’Empreses (GADE a Palma). El recorregut en anglès ajudarà els alumnes que el cursin a millorar els seus coneixements lingüístics i a aprendre a utilitzar-los en l’àmbit de l’economia i l’empresa. Alhora, cursar el recorregut en anglès aportarà una més bona perspectiva internacional a la seva formació, i els facilitarà en acabar els estudis la inserció laboral, tant al nivell de les Illes Balears com al nivell internacional.
Més informació