Salutació del Degà de la Facultat d'Economia i Empresa

 Benvingut a la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de les Illes Balears, institució de referència en l’ensenyament d’Economia i Administració d’Empreses de les Illes Balears. La Facultat és hereva tant de l’antiga Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials com de l’Escola Universitària d’Estudis Empresarials, a la vegada que aquesta darrera ho era de l’Escola de Comerç de Palma, creada l’any 1907.
 
A la facultat impartim, al campus de la UIB a Palma, dos títols de grau, el d’Economia i el d’Administració i Direcció d’Empreses. Així mateix, juntament amb la Facultat de Dret, oferim la doble titulació en Administració i Direcció d’Empreses i Dret, i amb la Facultat de Turisme els dobles graus en Administració i Direcció d’Empreses i Turisme, d'una banda, i el d'Economia i Turisme de l'altra. A la vegada, els estudis d’Administració i Direcció d’Empreses poden ser cursats a les seus de Menorca i d'Eivissa.
 
El nostre objectiu és oferir una docència de qualitat orientada a desenvolupar al màxim les capacitats professionals i personals dels nostres alumnes. En aquest sentit, la formació dels nostres estudiants inclou la realització de pràctiques externes a empreses i institucions de caire econòmic. Així mateix, a més de les classes presencials, la universitat de les Illes Balears i la Facultat potencien l’autoaprenentatge dels estudiants posant al seu abast un campus virtual amb nombrosos recursos.
 
Pel que fa als aspectes internacionals, hi ha la possibilitat de cursar en anglès els dos graus que ofereix la facultat, amb el voltant del 50% de la docència en aquest idioma. A més, per a l’obtenció del títol, és necessari que els alumnes demostrin que han assolit un nivell de coneixement de la llengua anglesa com a mínim al B2 establert al Marc europeu comú de referència per a les llengües. A la vegada, hi ha un ampli programa d’intercanvi d’estudiants amb una quarantena d’universitats d’Europa, Amèrica i Àsia que permet que cada any més d’un centenar dels nostres estudiants hi facin estades. D’altra banda, els nostres alumnes provenen de més de 40 països diferents i representen un 14% del total d’estudiants. Així mateix, una part significativa del professorat de la facultat també és internacional i prové de més de sis nacionalitats diferents.
 
A més de la docència, la facultat col·labora en l’assoliment d’altres objectius encomanats a la nostra universitat com són la recerca, la innovació i la difusió de coneixement.
 
Vull aprofitar aquesta breu presentació per animar als estudiants a explorar i emprar les nombroses oportunitats extra acadèmiques que ofereix la universitat, com són, entre d’altres, els tallers transversals, les activitats esportives, les associatives, les culturals i les de participació en els òrgans de govern de la Universitat.
 
Posa't en contacte amb nosaltres per obtenir més informació sobre la nostra oferta de formació o per adreçar-nos suggeriments.

José María Carretero Gómez
Degà de la Facultat d’Economia i Empresa 
 

llegir -