Pràctiques en empreses: en què consisteixen?

Les pràctiques externes són una activitat de naturalesa formativa realitzada pels estudiants i supervisada pels professors assignats pels departaments. L'objectiu és permetre als alumnes aplicar i complementar els coneixements adquirits en la seva formació acadèmica, afavorint l'adquisició de competències que els preparin per a l'exercici d'activitats professionals i facilitin la seva ocupabilitat. Per superar l'assignatura de pràctiques externes, els alumnes poden optar per les pràctiques curriculars, les pràctiques extracurriculars, o el reconeixement d’experiència laboral. A continuación trobaràs més informació i també a l’Aula Digital de l’aquesta asignatura.

Informació i documentació per a les empreses