Docència

Calendari Academic

Horaris de classe i exàmens

Projectes d'innovació i millora de la qualitat docent (PID)

 • PID181903: Evitació del plagi acadèmic: sessions formatives i web de continguts (investigador principal: Alfredo Martín Oliver)
 • PID181912: Innovació docent al Grau en Turisme. Introducció de les TIC per l'ensenyament de la gestió de l'empresa turística (sisena edició) (investigador prinicpal: Carlos Mulet Forteza)
 • PID181921: Evaluación afectiva de las plataformas de aprendizaje on-line mediante el uso de biosensores (investigador principal: Francisco Rejón Guardia)
 • PID181927: Divertir-se per aprendre Economia (investigador principal: Javier Capó Parrilla)
 • PID181945: Microprojectes en equip: aplicant la teoria d'economia industrial a un mercat (investigadora principal: María Sard Bauzá)
 • PID181951: Evaluación, personalidad y habilidades no cognitivas: evidencia mediante evaluaciones mediante Moodle (investigador principal: Pau Balart Castro)

 

Equips informàtics i de projecció a les aules

1. Ordinador fix

Accés

 • Per accedir a l'ordinador del professor instal·lat a les aules AB i SB cal fer servir el nom d'usurari i la clau d'accés d'UIBdigital i estar autoritzat.
 • Tot el professorat adscrit a la FEE, professors associats inclosos, estan autoritzats. Si ets professor de la FEE i tens problemes d’accés, contacta amb l'alumne col·laborador tècnic (ACT) perquè verifiqui les teves credencials.
 • Tot el professorat que pertany als departaments que imparteixen docència als graus de GADE i GECO (Matemàtiques, Dret) estan autoritzats. Si ets professor de GADE o GECO i tens problemes d’accés, contacta amb l’ACT perquè verifiqui les teves credencials.
 • Els professors de nova incorporació de la FEE i dels departaments esmentats abans, són autoritzats automàticament al principi de curs.
 • El personal docent restant tindrà accés a l’ordinador si ho ha demanat expressament a l’ACT i ha indicat l'aula en què impartirà classe i la matèria. Mentrestant, recordau que per accedir al canó podeu fer servir un portàtil. En aquet cas, però, l’accés a la xarxa estarà en funció del senyal de Wi-Fi de la UIB.

Programari

 • Ofimàtica lliure i de Microsoft.
 • Navegadors més rellevants: Chrome, Firefox i Internet Explorer.

Suggeriments

 • No oblideu tancar la sessió en acabar la classe. Com es tanca la sessió? A la vorera esquerra inferior, clicau damunt la icona “Windows”; després a la vorera superior dreta clicau al nom d’usuari i triau “Tanca sessió”.
 • Si la vostra és l'última classe del dia, tancau l'ordinador. Com es tanca l'ordinador? A la vorera esquerra inferior clicau damunt la icona “Windows”, després a la vorera superior dreta clicau al símbol d'apagar i triau “Apagar”.

Advertències

 • Una vegada dins l'ordinador, podeu navegar per Internet, descarregar els vostres documents per fer classe o podeu dur un llapis de memòria amb la informació. En tot cas, una vegada aturat l'ordinador, es perd tot, des de la informació que pot guardar el navegador fins als arxius que hàgiu deixat a l’ordinador. Tot queda esborrat.

2. Pantalles de projecció

Per escriure, feu servir exclusivament els retoladors que estan a la vostra disposició a les dependències dels serveis administratius del M. G. de Jovellanos (Cati Pujol).

A les aules hi ha esborradors específics per a aquestes pantalles. No feu servir l'esborrador de la pissarra de guix.

Per moure la pantalla, empenyeu sempre des d'un dels laterals, mai de baix cap a dalt. Acompanyau la pantalla, no li pegueu empentes.

3. Projectors

 • comandamentEl projector funciona amb un comandament a distància que heu de recollir a la consergeria. Aquesta imatge mostra les principals funcions del comandament. No intenteu manipular el projector sense el comandament.
  • Source search”: el projector en principi reconeix la font (PC, portàtil, etc.) de la projecció. En cas que no vegeu res al projector, pitjau aquest botó fins a trobar la font correcta.
  • LAN”: per connectar dispositius sense fils: iPad i iPhone.
  • Aspect”: per canviar l'aspecte: 16:9, natiu, zoom…
  • A/V Mute”: apaga la projecció, és a dir, oculta als estudiants el que surt a la pantalla de la font. 
 • En acabar la classe, apagau el projector.
 • El comandament s’ha de retornar a la consergeria en acabar cada classe.

Projecció amb ordinador portàtil

 • Podeu connectar-vos al projector mitjançant un ordinador portàtil i la capsa de connexions que hi ha instal·lada damunt la taula del professor.
 • Tipus de connexions:
  • VGA (vídeo): comuna a tots els portàtils. El cable està disponible a l’aula, connectat ja a la capsa de connexions.
  • HDMI (vídeo+àudio): disponible només en portàtils relativament nous. Superior qualitat d’imatge i possibilitat de transmetre imatge i so. El cable està disponible a la consergeria i s’ha de retornar en acabar la sessió.

Projecció amb altres dispositius mòbils

 • Si teniu un iPad o un iPhone, podeu també projectar imatges, presentacions (sense moviments) i altres documents als nous projectors. Al següent document teniu les instruccions bàsiques. Per a més detalls, contactau amb l'ACT.

4. Sistema d’àudio

 • Des de l’ordinador fix teniu àudio, mitjançant el sistema de megafonia (cal endollar-lo perquè funcioni, mirau la foto) o mitjançant el projector.

corrent

 • Des d'un ordinador portàtil, en cas que empreu VGA, necessitau un cable d’àudio que connectareu del portàtil a la capsa de connexions. El cable d’àudio el teniu a la vostra disposició a la consergeria.

Alumne col.laborador tecnic (ACT)

La FEE posa a disposició de tots els professors que fan classe a les aules AB01-27 i SB03-06 de l’edifici G. M. de Jovellanos, un ACT que té com a principals funcions les següents:

 • Manteniment dels equips informàtics a les aules
 • Proporcionar suport i assessorament tècnic als professors
 • Instal·lar software als PC que hi ha a les aules.

Podeu posar-vos en contacte amb l'ACT per les vies següents:

 • Telèfon intern: 6 80 49
 • Telèfon extern: 628 72 48 21
 • Correu electrònic (actfee@uib.es)
 • Despatx: DB204

La jornada laboral de l'ACT és: 

 • Dilluns: 10:30h a 14:30h
 • Dimarts: 13:30h a 17:30h
 • Dimecres: 10:30h a 13:30h
 • Dijous: 13:30h a 17:30h
 • Divendres: 10:30h a 13:30h [Teletreball]

A més del nostre ACT, el vicerectorat té becaris informàtics per ajudar també a les aules de informàtica i de docència (informació de contacte aquí). Al Jovellanos estarà situat en l'aula de informàtica AIJO-06 (bloc A de l'edifici), i el seu horari serà de 8.30 a 13.30 i de 15.30 a 20.30.