Pràctiques en empreses: en què consisteixen?

Les pràctiques externes són una activitat de naturalesa formativa realitzada pels estudiants i supervisada pels professors assignats pels departaments.

L'objectiu és permetre als alumnes aplicar i complementar els coneixements adquirits en la seva formació acadèmica, afavorint l'adquisició de competències que els preparin per a l'exercici d'activitats professionals i facilitin la seva ocupabilitat.

Per superar l'assignatura de pràctiques externes, els alumnes poden optar per les pràctiques curriculars, les pràctiques extracurriculars, o el reconeixement d’experiència laboral.

Les pràctiques curriculars són les que gestiona directament la Facultat d’Economia i Empresa. Els períodes per realitzar-les són: primer període, de novembre a febrer; segon període, de febrer a maig. La durada és de 450 hores, de les quals 400 es realitzen a l'entitat col·laboradora.

Les pràctiques extracurriculars estan gestionades pel DOIP i/o altres institucions amb un seguiment des de la Facultat d’Economia i Empresa. Són voluntàries i, tot i que tenen el mateix objectiu que les curriculars, no formen part del corresponent pla d’estudis.

El reconeixement d’experiència laboral té dues modalitats, depenent si l’alumne adquireix l’experiència durant el curs acadèmic en què està matriculat o si la va adquirir durant un període anterior.

Pràctiques en empreses (GADE i GECO).

Les pràctiques externes són una activitat de naturalesa formativa realitzada pels estudiants i supervisada pels professors assignats pels departaments. L'objectiu és permetre als alumnes aplicar i complementar els coneixements adquirits en la seva formació acadèmica, afavorint l'adquisició de competències que els preparin per a l'exercici d'activitats professionals i facilitin la seva ocupabilitat. Per superar l'assignatura de pràctiques externes, els alumnes poden optar per les pràctiques curriculars, les pràctiques extracurriculars, o el reconeixement d’experiència laboral. A continuació trobaràs més informació i també a l’Aula Digital d’aquesta asignatura. 

Informació i documentació per a les empreses

Normativa de pràctiques a la UIB

Informació per als estudiants

Formularis i documents pels estudiants