Informació General

INFORMACIÓ MOLT IMPORTANT MATRÍCULA 2023-24

 1. MOLT IMPORTANT: Assegureu-vos de seleccionar també els grups mitjans en cada una de les assignatures. Això suposa que, abans de sortir del procés de matrícula, després d’haver pagat, no heu d’abandonar la pàgina: heu d’anar posant “Continuar” a la part d’abaix fins que vos doni la opció de triar els grups mitjans. Un cop seleccionats el grups mitjans, heu de clicar “Gravar” i, només després, podeu clicar “Tancar”.
 2. Els alumnes de Grau d'Administració d'Empreses (GADE) / Grau d'Economia (GECO) que vulguin cursar el Recorregut en Anglès (més informació aquí) han de matricular-se als grups horaris següents

   

  GADE

  GECO

  1er Curs

  Grup 50

  Grup 20

  2on Curs

  Grup 60

  Grup 30

  3er Curs

  Grup 70

  Grup 40

 3. A continuació es detalla com ha de fer-se la matrícula en aquells grups del Grau d'Administració d'Empreses (GADE) i del Grau d'Economia (GECO) que no hi ha horari per a totes les assignatures d’un curs complet. 
 • 1er GADE: Determinades assignatures no existeixen pels grups 54 i 56. Per aquest motiu, a l’hora de matricular-vos haureu de triar un altre grup per aquestes assignatures. En la següent taula podeu veure la correspondència de grups, per tal de garantir la compatibilitat horària entre les assignatures de 1r curs. 

 • Grup 54 de matí 

 

Grup 54 

Resta assignatures 

1r semestre: Assignatura: 20602 

 

Assignatura 21200 Grup 53 M1 (matí) o Grup 57 (horabaixa) 

Assignatura 20400 Grup 53 (matí) o Grup 57 (horabaixa) 

Assignatura 20600 Grup 53 (matí) o Grup 57 (horabaixa) 

Assignatura 20601 Grup 53 (matí) o Grup 57 (horabaixa) 

 

2n semestre: 

Assignatura: 20605 

Assignatura: 20607 

Assignatura: 20604 

Assignatura: 21201 

 

Assignatura: 20606 Grup 53 M1 (matí) o Grup 57 (horabaixa) 

 • Grup 56 d’horabaixa 

Grup 56 

Resta assignatures 

2n semestre: 

Assignatura: 20605 

 

Assignatura: 20607 Grup 57 (horabaixa) 

Assignatura: 20604 Grup 57 (horabaixa) 

Assignatura: 21201 Grup 57 (horabaixa) 

Assignatura: 20606 Grup 57 (horabaixa) 

 

 • 2on GADE: Determinades assignatures no existeixen pels grups 62 i 63. Per aquest motiu a l’hora de matricular-vos haureu de triar un altre grup per aquestes assignatures. En la següent taula podeu veure la correspondència de grups, per tal de garantir la compatibilitat horària entre les assignatures de 2n curs. 
 • Grup 62 

G62 

Resta d’assignatures 

1r semestre: 

Assignatura: 21202 

Assignatura: 21204 

Assignatura: 21205 

Assignatura: 21206 

 

Assignatura: 21203 Grup 60 M2 (matí) o Grup 67 (horabaixa) 

2n semestre: 

Assignatura: 21207 Assignatura: 21208 

 

Assignatura: 21209 Grup 61 M2 (matí) o Grup 67 (horabaixa) 

Assignatura: 21211 Grup 61 M2 (matí) o Grup 67 (horabaixa) 

Assignatura: 21210 Grup 61 M2 (matí) o Grup 67 (horabaixa) 

 

 

 • Grup 63 

G63 

Resta d’assignatures 

1r semestre: 

Assignatura: 21202 

 

Assignatura: 21203 al Grup 61 M2 (matí) o Grup 67 (horabaixa) 

Assignatura: 21204 al Grup 62 M2 (matí) o Grup 67 (horabaixa) 

Assignatura: 21205 al Grup 61 M2 (matí) o Grup 67 (horabaixa) 

Assignatura: 21206 al Grup 61 M2(matí) o Grup 67 (horabaixa) 

 

 • 3r GADE: Determinades assignatures no existeixen pel grup 72. Per aquest motiu a l’hora de matricular-vos haureu de triar un altre grup per aquestes assignatures. En la següent taula podeu veure la correspondència de grups, per tal de garantir la compatibilitat horària entre les assignatures de 3r curs. 
 • Grup 72 

G72 

Resta d’assignatures 

1r semestre: 

Assignatura: 21214 

Assignatura: 21213 

 

Assignatura: 21212 Grup 71 M1 (matí) o Grup 77 (horabaixa) 

Assignatura: 21215 Grup 71 M1 (matí) o Grup 77 (horabaixa) 

Assignatura: 21216 Grup 71 M1 (matí) o Grup 77 (horabaixa) 

2n semestre: 

Assignatura: 2121 

 

Assignatura: 21218 Grup 70 (matí) o G77 (horabaixa) 

Assignatura: 21219 Grup 70 (matí) o G77 (horabaixa) 

Assignatura: 21220 Grup 70 (matí) o G77 (horabaixa) 

Assignatura: 21221 Grup 70 (matí) o G77 (horabaixa) 

 

 • 1er GECO: En el cas de l’assignatura 20605, si els grups horaris 21 (matí) o 22 (horabaixa) estan complets, has de matricular-te al grup 23 de matí. Si et matrícules al grup 23 de l’assignatura 20605 per a la resta d’assignatures del segon semestre t’has de matricular segons indica la taula següent. 

G23 

Resta d’assignatures 

2n semestre: 

Assignatura: 20605 

 

Assignatura: 20604 Grup 20 (matí) o G22 (horabaixa) 

Assignatura: 20606 Grup 20 (matí) o G22 (horabaixa) 

Assignatura: 20607 Grup 20 (matí) o G22 (horabaixa) 

Assignatura: 20608 Grup 20 (matí) o G22 (horabaixa) 

 

 És IMPORTANT que reviseu la informació específica dels vostres estudis que trobareu disponible a: