Vicegà d'Adaptació a l'Espai Europeu i Pràctiques

Vicedegà

Actualment, el Vicegà d’Adaptació a l’Espai Europeu i Pràctiques és el professor Alfredo Martín Oliver

Funcions del vicedeganat

  • Assignació dels temes i tutors dels TFG entre els alumnes, en funció del seu expedient
  • Seguiment dels TFG durant el curs acadèmic i interlocutor entre alumnes i tutors
  • Formació i convocatòria dels tribunals que avaluaran l'exposició dels TFG
  • Organització de sessions formatives per alumnes per elaborar un TFG i, si escau, avaluació dels coneixements assolits
  • Gestió del repositori de TFG a la biblioteca de la universitat
  • Representat de la FEE a la Comissió de pràctiques que gestiona les fucions de coordinació de les Pràctiques
  • Cerca d'empreses, assignació d'alumnes i seguiment de les Pràctiques d'Empresa
  • Avaluació de pràctiques extracurriculars i reconeixement d'experiència laboral

- Contacte -