Vicedeganat d'Estratègia i Qualitat

Vicedegà

Actualment, el Vicedegà d’Estratègia i Qualitat és la professor Jose María Carretero Gómez

Funcions del vicedeganat

  • Liderar i velar per les activitats relatives a la qualitat del títols i del professorat de grau i impulsar la cultura de la qualitat.
  • Assegurar que s’estableixen, s’implanten i es mantenen els processos necessaris per al desenvolupament del SGIQ (Sistema de Garantia Intern de Qualitat) en relació al títols de grau.
  • Rebre i recopilar la informació necessària per al correcte seguiment del SGIQ: la opinió i el nivell de satisfacció dels grups d’interès; la inserció laboral dels graduats i la satisfacció amb el seu programa formatiu; els resultats del desenvolupament de processos; la valoració del progrés i els resultats d’aprenentatge; el desenvolupament dels objectius i els resultats de les pràctiques externes i les activitats de mobilitat, entre altres.
  • Rebre i recopilar la informació relativa a la avaluació del professorat i traslladar-la a la CGQ (Comissió de Garantia de Qualitat) per al seu anàlisis i difusió.
  • Convocar e informar a la CGQ sobre el desenvolupament del SGIQ i de qualsevol necessitat de millora.
  • Exercir la representació de la CGQ davant altres òrgans interns i externs.
  • Rebre i gestionar les reclamacions, queixes i suggeriments que es presenten.
  • Responsable del pla estratègic de la Facultat d’Economia i Empresa.
  • Responsable d’organització d’esdeveniment en la Facultat d’Economia i Empresa.

- Contacte -