Vicedeganat d'Economía (Cap d'Estudis de GECO)

Vicedegà

Actualment, el Vicedegà d’Economia és el professor Jaume Rosselló Nadal

Funcions del vicedeganat

El Vicedeganat d’Economia, que inclou les funcions de Cap d’Estudis del Grau de Economía (GECO) te entre les seves funcions les de:

  • Relacions amb l’alumnat de GECO
  • Tutories de matrícula
  • Sol•licituds de canvi de grup
  • Transferència y reconeixement de crèdits
  • Revisió i control de las guies docents i cronogrames
  • Atendre les queixes i reclamacions d’alumnes i professors de GECO
  • Activitats acadèmiques i de formació
  • Sol·licituds de matrícula extraordinària
  • Gestió del recorregut en anglès (English Pathway)

- Contacte -