Escoltar

Estructura i personal

Direcció

Degà de la Facultat
Vicedegana d’Empresa i cap d’estudis (GADE, GAID)
Vicedegà d’Economia i cap destudis (GECO)
Vicedegana de Coordinació Interna, Promoció i Relacions Exteriors
Vicedegà d’Adaptació a l'Espai Europeu i Pràctiques
Vicedegà de Mobilitat i Intercanvis Acadèmics
Vicedegà d’Estratègia i Qualitat
Coordinadora dels estudis de la FEE a les seus

Caps d'estudis