Estructura i personal

Direcció

Càrrec Nom Mail Extensió-Despatx
Degà Dr. José Maria Carretero Gómez

josem.carretero@uib.es
dega.fee@uib.es

2023-DB202
Vicedegà de Coordinació Interna i Plans d’Estudis (DELEGAT DEL DEGÀ) Dr. Antoni Rubí Barceló antoni.rubi@uib.eu 2438 -DB214
Vicedegana. Cap d'Estudis Administració d'Empreses (GADE, GAD2) Dra. Juanabel Genovart Balaguer

juanabel.genovart@uib.es

vicedegana.gade@uib.es

1363-DB009
Vicedegana. Cap d’Estudis d’Economia (GECO, GET2) Dra. Paula María Aguiló Segura vicedegana.gecoget2@uib.cat 2903-DB235
Secretària Dra. María Magdalena Massot Perelló

m.massot@uib.es

secretaria.fee@uib.es

2513-DB115
Vicedegana de Qualitat Dra. María Santana Gallego maria.santana@uib.es 1383-DB217
Vicedegà de TFG i Pràctiques Dr. Pau Balart Castro pau.balart@uib.cat 1332-DB007
Vicedegà de Mobilitat i Internacionalització Dr. Stèphane Philippe Bouché s.bouche@uib.es 9531-DB201
Vicedegà de Títols Propis i Dinamització Dr. Adrián Mérida Gutiérrez 2840-DB120
Coordinador del Estudis a les Seus, Promoció i Relacions Institucionals Dr. David Pedro Pons Florit david.pons@uib.es 2549-DB123
Suport Administratiu

Totón Buades Garau

Maria del Mar Ordóñez

fee@uib.es

9514-DB203

9564-DB204

 

 Caps d'estudis

Aguiló Segura, Paula María
  • Grau d'Economia (Mallorca)
  • Doble grau d'Economia i Turisme                       (Mallorca)
Genovart Balaguer, Juanabel