Compromís amb la qualitat

Sistema de garantia de qualitat

Grau d'Administració d'Empreses

Doble titulació: grau d'Economia i grau de Turisme

Rendició de comptes i transparència

Grau d'Economia