Compromís amb la qualitat

Sistema de garantia de qualitat

Grau d'Administració d'Empreses

Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)

Responsable de Qualitat
Personal d'Administració i Serveis
Alumnes
  • Andrés Roig
  • Laura Carolina Serrano

 

Rendició de comptes i transparència

Doble titulació: grau d'Economia i grau de Turisme

Rendició de comptes i transparència

Grau d'Economia

Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)

Responsable de Qualitat
Personal d'Administració i Serveis
Alumnes
  • Gabriel Rosselló Cirer

 

Rendició de comptes i transparència