Compromís amb la qualitat

Sistema de garantia de qualitat

Grau d'Administració d'Empreses

Doble titulació: grau d'Economia i grau de Turisme

Rendició de comptes i transparència

Grau d'Economia

Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)

Responsable de Qualitat
Personal d'Administració i Serveis
Alumnes
  • Auba Morey
  • Marta Nadal Amengual

Rendició de comptes i transparència