Finanzas para mortales

l projecte d'educació financera "Finanzas para Mortales" que impulsa Santander Universidades a través de la Fundació UCEIF i el Santander Financial Institute (SanFI) es tracta d'un joc de preguntes i respostes, estructurat en dues fases, i on hi ha premis per als participants.

 

Fase 1

Del 3/10 al 3/12 de 2016; hi haurà un finalista i 9 subfinalistes per cada universitat participant

Fase 2

Del 24/2 al 3/4 de 2017. Guanyadors: 1er, 2n i 3er premis nacionals més un premi a la universitat a la que representa cadascun dels premiats.

Lliurament dels premis

Maig-Juny 2017

Més informació